• Telefon v hlaviččce

    +420 725 103 293

Špička v práci s informacemi.

system

Informační systémy, účetnictví

Firemní informační systém Bílý Motýl

Aplikace informačního systému Bílý Motýl® je z produktové řady BM Servis s.r.o. a je směrována na podnikatelskou sféru a to zejména na podniky výrobní, obchodní a poskytující služby, kde usilujeme o komplexní informační podporu zákazníka v procesní i manažerské rovině.

Firemní informační systém Bílý Motýl® byl uveden na trh v roce 1998 a je bezproblémově využíván v řadě našich uživatelů.

Bílý Motýl® je moderní integrovaný IS na podporu procesního a manažerského řízení ve středních firmách. Podporuje (informačně a znalostně) manažerské řízení a účetnictví firmy, umožňuje definici zavedených pracovních procesů, postihuje a řídí veškeré firemní aktivity, harmonizuje vnitropodnikovou komunikaci pracovních týmů a komunikaci firmy s okolím s využitím moderních forem komunikace.

Pro manažerské řízení ve strategické a taktické rovině je informační podpora orientována na kvalitu analýzy (business Intelligence) již dříve získaných informací s důrazem na kvalitu prezentace a variantnost pohledů.

 Základním cílem IS Bílý Motýl® je informační podpora podnikatelské sféry, kde všichni usilují o získání a udržení konkurenčních výhod. Informační podpora vychází ze strategického plánu v plném souladu s podnikatelskou strategií uživatele. Výsledkem takového přístupu je snadné získávání důležitých informací, které posílují konkurenční výhody s cílem následného úspěchu a zisku, oproti ostatním rivalům.

Architektura a pojetí IS Bílý Motýl jako celopodnikové aplikace (nikoliv jako hotové šablony) a jako nástroje pro návrh a modelování nových podnikatelských procesů vytváří předpoklad jeho provozování v dlouhodobém horizontu.

MODULY – modulární komponentová architektura umožňuje reagovat na změny vnějšího prostředí průběžným modelováním a jeho okamžitou adaptaci k měnícím se podnikatelským záměrům. Ojedinělou vlastnost mu dodává možnost komunikace jednotlivých dílčích komponent pomocí informačního centra.

VLASTNOSTI – za nejdůležitější vlastnost lze považovat schopnost přizpůsobení se požadavkům uživatele a schopnost akceptace nových požadavků vzniklých během užívání informačního systému bez narušení provozu na základě nastavení parametrů a nikoliv změny programového kódu.

FUNKCE –  postihují komplexní softwarové řešení chodu podniku na úrovni komplexního ERP systému.

Strana obsahuje tyto podstránky:

Aktuálně

7.9.2012 Máme nový web

Představujeme Vám naše webové stránky v novém kabátě.